✴️ Xử trí băng huyết trong và sau khi hút thai

Nội dung

ĐỊNH NGHĨA

Băng huyết là tình trạng ra huyết âm đạo nhiều ≥ 300 ml trong vòng 24 giờ sau hút thai hoặc ảnh hưởng đến tổng trạng.

 

CHẨN ĐOÁN

Tổng trạng

Vã mồ hôi, da xanh, niêm nhợt.

Mạch nhanh trên 90 l/p.

Huyết áp thấp, tụt.

Khám

Máu âm đạo ra nhiều, đỏ tươi, có khi có máu cục.

Băng vệ sinh hoặc quần áo ướt đẫm máu.

Tử cung gò kém, có thể do ứ máu trong lòng tử cung, sót tổ chức thai, mô nhau, do tổn thương ở cổ tử cung hoặc thủng tử cung.

 

XỬ TRÍ

Tùy theo tình trạng lâm sàng mà có hướng xử trí thích hợp.

Có choáng: HA < 90/60 mmHg hoặc tình trạng ra máu không cải thiện.

Hồi sức tích cực.

Chuyển bệnh nhân lên phòng mổ và xử trí tiếp.

Lưu ý: Hoàn tất hồ sơ bệnh án, ghi rõ diễn tiến thủ thuật.

Không choáng: Huyết áp ≥90/60 mmHg.

Truyền tĩnh mạch, tốt nhất là 2 đường truyền: Glucose 5%, 500 ml pha với 2 ống Oxytocin 5 đơn vị, truyền tĩnh mạch (TM) XXXg/p.

Thở Oxy, 4 l/ph.

Nằm đầu thấp.

Nạo sạch buồng tử cung, lấy hết mô sót và máu cục.

Thông tiểu.

Đánh giá lại tình trạng tử cung, có thể dùng thêm:

Thuốc: 

Oxytocin 5 đơn vị x 2 ống pha loãng truyền TM chậm hay tiêm bắp.

Methyl ergometrin 0,20mg, 1 ống pha loãng tiêm TM chậm hay tiêm bắp (TB).

Misoprostol 200mcg 04 viên đặt hậu môn.

Thắt động mạch CTC.

Bóng chèn.

Tiếp tục theo dõi sinh hiệu và tình trạng ra máu của khách hàng.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top