Thông báo "vv mời thầu gói thầu may trang phục y tế thuộc dự toán gối thầu" May trang phục y tế năm 2019 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "vv mời thầu gói thầu may trang phục y tế thuộc dự toán gối thầu" May trang phục y tế năm 2019 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top