Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức thi kết thúc khóa đối với BS 18 tháng gắn với trạm y tế

Nội dung

Ngày 03/8/2023: Cuộc thi đánh giá kết thúc thời gian thực hành đã diễn ra nghiêm túc. Kho đề trắc nghiệm được nhận từ tất cả các chuyên khoa mà các BS 18 tháng đã tham gia khi lấy CCHN đa khoa tại BV Nguyễn Tri Phương

 

 

Kết quả phổ điểm khá hợp lý, thí sinh có điểm cao nhất được 9.25đ. Các bảng điểm đã được tổng hợp và báo cáo về lãnh đạo Sở Y Tế, bao gồm:

- Điểm đánh giá quá trình thực hành

- ĐIểm đánh giá lý thuyết từng khoa

- Điểm chuyên cần

- Điểm thi kết thúc khóa ./.

return to top