Hợp tác Viện - Trường: chiến lược căn cơ phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao

Nội dung

Đây là chiến lược căn cơ được Ban Giám đốc qua các thời kỳ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đánh giá cao. Cụ thể nhiều trưởng khoa lâm sàng là các trưởng Bộ môn hay Cán bộ Giảng của các Trường Đại học Y Dược TP.HCM hay Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bệnh viện đã được công nhận là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng.

  • Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Lần 1 - 3: tháng 12/2019; lần 4: tháng 04/2021; lần 5: tháng 05/2022; lần 7: tháng 5/2023)
  • Đại học Nguyễn Tất Thành (tháng 08/2022)
  • Đào tạo liên tục Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản - Đại học Trà Vinh (tháng 08/2022)
  • Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tháng 5/2023)
  • Đại học Y Dược TP.HCM (tháng 5/2023)
  • Đại học Hùng Vương (tháng 5/2023)
  • Cao đẳng Sài Gòn Gia Định (tháng 5/2023)

 

Số lượng sinh viên, học viên thực hành từ năm 2019 đến năm 2023 là hơn 12.000 sinh viên.

return to top