Những lưu ý về việc thực hành lấy thời gian hành nghề

Nội dung

Bác sĩ thực hành 18 tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy có được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ hành nghề không?

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi bổ sung Điều 7 Thông tư 41/2011/TT-BYT, có 02 trường hợp như sau:

    - Trong trường hợp người hành nghề sau khi thực hành 18 tháng tại cơ sở khám chữa bện hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn tiếp tục làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thuộc diện quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (không phụ thuộc hộ khẩu)

    - Trong trường hợp người hành nghề sau khi thực hành 18 tháng tại cơ sở khám chữa bện hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc diện quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn đang tiếp tục làm việc thì nộp hồ sơ đề nghị cấp CCHN về Cơ quan quản lý cơ sở KB,CB đó. Ví dụ: BV Chợ Rẫy, BV Thống Nhất… thuộc Bộ Y tế; BV 175, BV 7A… thuộc Bộ Quốc Phòng.

    - Trong trường hợp người hành nghề sau khi thực hành 18 tháng tại cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại không tiếp tục làm việc cho bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề tại Sở Y tế nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

Đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, học viên cần lưu ý gì?

1. Quy định về giờ giấc: Các học viên thực tập tại các khoa lâm sàng phải tuân thủ qui định của BV về thời gian thực tập. Trực theo sự phân công của bệnh viện.

2. Quy định về trang phục: Đi thực tập bắt buộc phải mặc đồng phục chuyên môn đúng theo qui định. Bắt buộc phải đeo bảng tên (thẻ học viên) khi đi thực tập. Không mặc quần áo blouse ra ngoài khu vực bệnh viện.

3. Chấp hành nội quy, quy chế bệnh viện và khoa thực tập, tuân thủ theo sự phân công của người hướng dẫn.

4. Có thái độ đúng mực với giảng viên, nhân viên y tế, bạn học. Có thái độ ân cần niềm nở, nhanh nhẹn sẵn sàng giúp đỡ đối với người bệnh, gia đình người bệnh.

5. Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo yêu cầu: cần đầy đủ, đúng giờ, đúng trang phục theo đúng quy định.

6. Thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, giữ gìn trật tự vệ sinh chung.

7. Trong giờ học lâm sàng phải ở đúng vị trí được phân công, không tụ tập, đứng, ngồi ngoài hành lang.

8. Thực hiện đúng các qui định về học lâm sàng; có sổ tay lâm sàng, thực hiện đủ chỉ tiêu tay nghề, làm đầy đủ các kế hoạch chăm sóc, bài tập được giao trong suốt quá trình thực tập lâm sàng.

9. Thực hiện và giữ gìn vệ sinh phòng học lâm sàng. Nghiêm túc tuân thủ các nội quy tại bệnh viện, khoa phòng mà mình thực tập. 

10. Thực hiện đúng quy định về phát ngôn và quy chế chuyên môn trong bệnh viện.

 

Cách nộp hồ sơ và thời gian bắt đầu thực tập tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương?

  • Bệnh viện thực hiện chiêu sinh thực hành liên tục cho đến khi đủ số lượng học viên/ người hướng dẫn theo quy định.
  • Chỉ nhận hồ sơ nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện) vì liên quan đến hướng dẫn và bố trí lịch học cụ thể cho từng học viên.
  • Thông thường bắt đầu thực tập vào ngày đầu tháng (sau khi đã hoàn tất hồ sơ và thủ tục về học phí đào tạo).
  • Bệnh viện có những hướng dẫn cụ thể về biểu mẫu và nội dung khóa học trên trang web, học viên cần xem và thực hiện đúng theo các thông tin đã được đăng tải.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top