Thư cám ơn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng Quốc tế Natrumax

Nội dung

Trân trọng cám ơn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng Quốc tế Natrumax đã hỗ trợ 400 suất "Bữa sáng kháng thể 0 đồng" cho bệnh nhân.

Thư cám ơn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng Quốc tế Natrumax

return to top