Thư cám ơn Hội thiện nguyện chùa Vĩnh Nghiêm

Nội dung

Trân trọng cám ơn Hội thiện nguyện chùa Vĩnh Nghiêm đã hỗ trợ cho nhân viên y tế trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Thư cám ơn Hội thiện nguyện chùa Vĩnh Nghiêm

return to top