Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm

Nội dung

Trân trọng cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm đã hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân Trương Hoàng Trong.

Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm

return to top