Thư cám ơn Ông/Bà Yung Cam Meng

Nội dung

Trân trọng cám ơn Ông/bà Yung Cam Meng đã hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân Thạch Diệu.

thu-cam-on-yung-cam-meng

return to top