Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 10/2023 (đợt 2)

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Nhóm THTT "Những mảnh đời bất hạnh"
  • Nhóm Xin vâng
  • Nhóm Đồng hành thiện nguyện
  • Nhòm chị Cát Tường: chị Liên Tuệ, Phan Thị Hiền, Tiffany Trương

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top