Quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức (tháng 10 năm 2023)

Nội dung

Trong tháng 10 năm 2023, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao Quyết định bổ nhiệm lại và Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với các viên chức quản lý thuộc Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm lại:

- Bổ nhiệm lại (Ông) Nguyễn Đình Thông, giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Nội cơ xương khớp, thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15/10/2023;

- Bổ nhiệm lại (Bà) Trần Thị Thanh Thúy, giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15/10/2023;

- Bổ nhiệm lại (Bà) Nguyễn Thị Kim Chi, giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 18/10/2023;

2. Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu:

- Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với (Ông) Võ Văn Nhanh, Trưởng khoa, Khoa Nội tiêu hóa, kể từ ngày 15/10/2023.

return to top