Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý tháng 8/2022

Nội dung

Sáng ngày 29/8/2022, TS. BS. Lê Cao Phương Duy và BS.CKII. Đỗ Tuấn Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - đã trao quyết định cho các viên chức quản lý:

1. Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Thi, Trưởng khoa Nội Hô hấp. Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/8/2022.

2. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Minh Hà, Trưởng khoa Xét nghiệm. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/8/2022.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top