Quyết định bổ nhiệm và bộ nhiệm lại viên chức quản lý tháng 6 năm 2024

Nội dung

Tháng 06 năm 2024, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các viên chức quản lý thuộc Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thái Phương Ngọc, Phó trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01/6/2024.

2. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Khoa Nội tim mạch, thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 03/6/2024.

3. Bổ nhiệm lại Ông Phạm Hồng Nam giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa Khoa Ngoại tổng hợp, thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 03/6/2024.

return to top