Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đóng góp tích cực trong hoạt động Đoàn của Sở Y Tế TPHCM

Nội dung

TỔNG QUAN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ KHÓA IX (2022 - 2027)

 

 

Kính chúc nhiệm kỳ thành công phía trước!

return to top