BỒN RỬA TAY MỚI CHO BỆNH NHÂN TRONG MÙA DỊCH

Nội dung

   Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, việc nâng cao ý thức rửa tay là điều vô cùng quan trọng

  Bệnh viện xin cảm ơn những đóng góp hết sức thiết thực này./.

return to top