✴️ Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ BV Nguyễn Tri Phương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội dung

Hiệp thương Nhân sự BCH cho Đại hội Hội Chữ Thập Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
1. Ông Võ Đức Chiến  - Giám đốc bệnh viện.
2. Ông Phan văn Ngọc -  TK. Khoa Khám bệnh
3. Ông Lê Huy Hùng  - TK. Khoa Nhi
4. Ông Trần Anh Triết  -  Nguyên TK. Giải phẫu bệnh.
5. Ông Phan Thanh Vân - TP.TCKT
6. Ông Đặng Trung Hiếu  - TK. Khoa Mắt 
7. Bà Trần Thị Như Mai  - TT.Hội chữ thập đỏ
8. Bà Trần Thanh Nhàn  - PTP.CTXH 
9. Bà Trương Thùy Trang -  PTP. Tổ chức cán bộ 
10. Bà Ngô Kim Tiền -  Khoa Dược 
11. Ông Hoàng văn Triều -  PTP. Quản lý chất lượng 

 

return to top