Kế hoạch Tổ chức Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024) 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Nội dung

Ngày 01/3/2024, Công đoàn Bệnh viện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024); 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Đề nghị các Tổ Công đoàn tích cực triển khai thực hiện.

Tải Kế hoạch tại đây

return to top