Lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu miễn phí

Nội dung

Lớp học đã nhắc đến các kiến thức cần thiết ban đầu về:

- Chăm sóc và cố định vết thương

- Cấp cứu ngừng tuần hoàn - hô hấp 

Nhiều kiến thức bổ ích đã được thực hành và thị phạm ngay tại chỗ, nhờ đó các bạn sinh viên đã tiếp thu nhanh và phản hồi rất tích cực, từ đó lan truyền những kiến thức chuẩn về sơ cấp cứu ban đầu.

Vào ngày 15/9/2019 (Chủ nhật) sẽ là buổi thứ 2 tiếp tục chương trình tập huấn miễn phí này

Xin trân trọng kính mời tham gia bằng cách đăng ký tại đây./.

Chia sẻ trên Zalo
return to top