Trao trả tài sản đánh rơi của thân nhân bệnh nhân ngày 17/5/2023

Nội dung

Vào ngày 17/5/2023, Trong quá trình đi tuần tra an ninh bệnh viện, nhân viên an ninh phát hiện  điện thoại đánh rơi tại khoa Tại Mũi Họng. Qua nghiệp vụ của mình, Bộ phận an ninh đã trình báo lên Ban Giám đốc và tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài sản là của anh M.N.Thanh

 

 Sau khi liên hệ được anh Vũ, Bộ phận an ninh đã trao trả lại cho bệnh nhân.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top