Thang điểm đánh giá chấn thương ở trẻ em (Pediatric Trauma Score - PTS)

Nội dung

Thang điểm đánh giá chấn thương ở trẻ em (Pediatric Trauma Score - PTS) là 1 thang điểm khá phổ biến tại nhiều nước ở Châu Âu. PTS dùng để đánh giá nhanh tình trạng chấn thương trẻ em. Đây là bảng điểm đánh giá nhanh, hiệu quả và hệ thống. PTS rất dễ dàng cho các nhân viên y tế áp dụng. Thang điểm này đóng vai trò quan trọng trong lọc bệnh ban đầu, đặc biệt trong những tình huống tai nạn xảy ra hàng loạt (các thảm họa chìm tàu, lật xe…) hay các trường hợp chấn thương tại trung tâm y tế quận huyện, những nơi phương tiện hồi sức cấp cứu còn thiếu.

 

 

Nếu không có máy đo huyết áp thích hợp, có thể cho điểm gián tiếp qua bắt mạch quay, cụ thể như sau:

  • Mạch quay bắt rõ:    +2
  • Mạch quay nhẹ, khó bắt:  +1
  • Một mạch không bắt được:   -1
return to top