Ngày hội vệ sinh tay năm 2022 tại BV Nguyễn Tri Phương

Nội dung

Khi các cơ sở y tế coi trọng việc vệ sinh tay và phòng chống nhiễm khuẩn (ICP) sẽ giúp bệnh nhân và cả nhân viên y tế đều cảm thấy được bảo vệ và chăm sóc. Để ưu tiên bàn tay sạch trong các cơ sở y tế, tất cả mọi người cần tin tưởng vào tầm quan trọng của vệ sinh tay và IPC để cứu mạng sống. Nói cách khác, cán bộ y tế các cấp và người dân khi tiếp cận với cơ sở y tế cần đoàn kết trong việc đảm bảo bàn tay sạch.

Chủ đề của Ngày vệ sinh tay tập trung vào việc công nhận rằng chúng ta có thể đảm bảo môi trường hoặc văn hóa cơ sở trở nên an toàn và có chất lượng thông qua việc làm sạch bàn tay vào đúng thời điểm phù hợp. Đoàn kết, kêu gọi và hành động cùng nhau về vệ sinh tay để việc chăm sóc sức khỏe trở nên an toàn hơn và có chất lượng cao ở mọi nơi. Chủ đề năm 2022 cùa WHO cho ngày VST toàn cầu 15/10 "ĐOÀN KẾT VÌ SỰ AN TOÀN: HÃY VỆ SINH TAY"

Với sự tham mưu và chuẩn bị chu đáo từ khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Ban Giám đốc BV cùng lãnh đạo các khoa, phòng trong Bệnh viện đã cùng nhau tổ chức thành công Ngày Vệ sinh tay của Bệnh viện năm 2022 với sự tham gia của các vị khách quý:

  • BS CK2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc SYT Tp.HCM
  • PGS.TS Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top