Clorpromazin

Nội dung

Thành phần 

Clorpromazin hydroclorid


Công dụng 

Điều trị các bệnh loạn thần không thuộc dạng trầm cảm: tất cả các thể tâm thần phân liệt, giai đoạn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực. An thần trước phẫu thuật. Nội khoa: nôn, buồn nôn, chứng nấc khó trị.


Liều dùng 

Liều dùng thay đổi với từng bệnh nhân và với mục đích của thuốc đang được sử dụng.
Điều trị các bệnh loạn tâm thần:

  • Người lớn: Uống 10-25mg/lần, 2-4 lần/ngày. Liều tối đa 1g/ngày.
  • Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên: 0,55mg/kg thể trọng/lần, uống cách mỗi 4-6 giờ.

Điều trị buồn nôn, nôn:

  • Người lớn uống 10-25mg/lần, cách mỗi 4 giờ nếu cần.
  • Trẻ em dưới 6 tháng tuổi: liều chưa được xác định.
  • Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên: 0,55mg/kg thể trọng/lần, uống cách mỗi 4-6 giờ.

An thần trước phẫu thuật:

  • Người lớn: uống 25-50mg/lần, 2-3 giờ trước phẫu thuật.
  • Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên: 0,55mg/kg thể trọng, 2-3 giờ trước phẫu thuật.

Điều trị nấc:

  • Người lớn: uống 25-50mg/lần, 3-4lần/ngày.
  • Trẻ em: liều chưa được xác định.
return to top