✴️ So sánh đáp ứng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm vắc xin với BNT162b2 và mRNA-1273

Nội dung

TÓM TẮT

Các vắc xin SARS-CoV-2 mRNA bao gồm BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) và mRNA-1273 (Moderna) đều cho thấy hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19, nhưng theo hiểu biết của chúng tôi, các phản ứng miễn dịch dịch thể chưa được so sánh trực tiếp.

 

Phương pháp

Nhân viên y tế tại một trung tâm chăm sóc cấp ba (Ziekenhuis Oost-Limburg, Bỉ), những người đã được lên lịch tiêm chủng với 2 liều mRNA-1273 hoặc BNT162b2 đã được mời tham gia vào nhóm thuần tập tiềm năng này. Xét nghiệm huyết thanh được thực hiện trước khi tiêm chủng cũng như từ 6-10 tuần sau khi tiêm liều thứ hai (từ 27/04 - 20/05/2021). Tổng mức globulin miễn dịch đối với vùng liên kết thụ thể của protein (S) SARS-CoV-2 được đo bằng xét nghiệm miễn dịch enzym kháng protein (S) SARS-CoV-2 (Elecsys, Roche Diagnostics International Ltd). Sau khi tiêm chủng, các kháng thể chống lại protein nucleocapsid SARS-CoV-2 đã được xác định. Bệnh nhân đã bị nhiễm virus trước đó được xác định bởi: tình trạng dương tính với kháng nucleocapsid tại bất kỳ điểm nào, kháng thể kháng protein S dương tính trước khi tiêm chủng và/hoặc tiền sử có kết quả phản ứng chuỗi polymerase dương tính trên tăm bông mũi họng. 

Mức độ kháng thể được so sánh sau liều thứ hai của mỗi loại vắc xin cho toàn bộ đoàn hệ; cho những người đã bị nhiễm trước đó và không bị nhiễm; và theo nhóm tuổi (<35, 35-55 và> 55 tuổi) trong số những người chưa bị nhiễm bệnh trước đó, sử dụng t-test chuyển dạng log10. Mối tương quan giữa tuổi và mức độ kháng thể đã được chuyển dạng log10 được đánh giá với tương quan Pearson. Để điều chỉnh sự gây nhiễu, một hồi quy tuyến tính bội được kết hợp với bao gồm tuổi, giới tính, tình trạng lây nhiễm  trước đó và thời gian giữa tiêm chủng và xét nghiệm huyết thanh. Tất cả các thử nghiệm đều có ý nghĩa thống kê ở mức α = 0,05. Phân tích được thực hiện bằng RStudio (phiên bản 1.2.1335). Nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi hội đồng xét duyệt thể chế địa phương; những người tham gia đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản được thông báo.

 

Kết quả

Trong số 2499 nhân viên y tế được tiêm 2 liều vắc xin SARS-CoV-2 mRNA, 1647 người đã tham gia vào nghiên cứu này. Tổng số 688 người đã được tiêm vắc xin mRNA-1273 (tuổi trung bình, 43,2 tuổi; 76,7% phụ nữ; 21,8% trước đó đã nhiễm SARS-CoV-2), và 959 người tiêm BNT162b2 (tuổi trung bình, 44,7 tuổi; 84,9% phụ nữ; 13,2% bị nhiễm trước đó). Hiệu giá kháng thể cao hơn được quan sát thấy ở những người tham gia được tiêm chủng 2 liều mRNA-1273 so với những người được tiêm chủng BNT162b2 (giá trị trung bình nhân [GMT], 3836 U / mL [95% CI, 3586-4104] so với 1444 U / mL [95% CI, 1350-1544]; P <0,001) (Hình 1, A). 

Đáp ứng miễn dịch dịch thể Sau khi tiêm vắc xin mRNA SARS-CoV-2. Violin mô tả các kháng thể vùng liên kết với thụ thể protein S SARS-CoV-2 trong các mẫu huyết thanh thu được từ những người tham gia sau khi họ được tiêm 2 liều vắc xin mRNA. Bên trong mỗi ô violin, trung bình nhân được mô tả như một điểm. A, Sự khác biệt giữa những người tham gia được tiêm chủng mRNA-1273 (Moderna) so với những người được tiêm BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). B, Sự khác biệt theo trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trước đây và loại vắc xin mRNA. C, Sự khác biệt theo độ tuổi và loại vắc-xin mRNA ở những người tham gia trước đó chưa bị nhiễm bệnh. Tất cả các so sánh đều có ý nghĩa ở P <0,001 ngoại trừ những người tham gia bị nhiễm trước đó (bảng B), có ý nghĩa ở P = 0,01.

 

Những người tham gia bị nhiễm trước đây có hiệu giá kháng thể cao hơn (GMT, 9461 U / mL [95% CI, 8494-10 539]) so với những người chưa bị nhiễm trước đó (GMT, 1613 U / mL [95% CI, 1539-1690]) (P < .001). Trong cả hai nhóm, những người được tiêm chủng mRNA-1273 có hiệu giá kháng thể cao hơn so với những người được tiêm chủng BNT162b2 (trước đó chưa bị nhiễm: GMT, 2881 U / mL [95% CI, 2721-3051] so với 1108 U / mL [95% CI, 1049 -1170]; P <0,001; bị nhiễm trước đó: GMT, 10 708 U / mL [95% CI, 9311-12 315] so với 8174 U / mL [95% CI, 6923-9649]; P = 0,01). Sự khác biệt về mức độ kháng thể dựa theo lần lây nhiễm trước đó cao hơn sự khác biệt giữa 2 loại vắc-xin mRNA (Hình, B và Bảng).

Bảng: Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến của mức kháng thể được chuyển đổi log10 sau liều thứ hai của vắc xin mRNA COVID-19

Mức độ kháng thể tương quan nghịch với tuổi ở những người tham gia trước đó không bị nhiễm bệnh (hệ số tương quan, -0,22; P <0,001), cao nhất ở những người dưới 35 tuổi. Trên tất cả các nhóm tuổi, những người tham gia trước đây không bị nhiễm được tiêm chủng mRNA-1273 có hiệu giá kháng thể cao hơn so với những người được tiêm chủng BNT162b2 (P <0,001 cho tất cả các so sánh; Hình, C). 

Loại vắc xin mRNA vẫn liên kết độc lập với hiệu giá kháng thể biến chuyển đổi log trong một hồi quy tuyến tính nhiều lần (P <0,001, Bảng).

 

Bàn luận

Nghiên cứu này đã chứng minh khả năng sinh miễn dịch dịch thể của vắc-xin SARS-CoV-2 mRNA-1273 (Moderna) cao hơn đáng kể so với vắc-xin BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), ở những người bị nhiễm cũng như không bị nhiễm và ở các nhóm tuổi. Hàm lượng mRNA cao hơn trong mRNA-1273 so với BNT162b2 và khoảng thời gian dài hơn giữa liều thứ 1 và thứ 2 đối với mRNA-12733 (4 tuần so với 3 tuần đối với BNT162b2) có thể giải thích sự khác biệt này. Một số nghiên cứu đã chứng minh mối quan hệ giữa mức độ trung hòa sau khi tiêm vắc xin SARS-CoV-2 và khả năng bảo vệ chống lại COVID-19.

Hạn chế của nghiên cứu này bao gồm việc thiếu dữ liệu về miễn dịch tế bào và về kháng thể trung hòa, cũng như tập trung cụ thể vào các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Liệu sự khác biệt quan sát được về mức độ kháng thể có dẫn đến sự khác biệt về thời gian bảo vệ, khả năng bảo vệ chống lại các biến thể cần quan tâm và nguy cơ lây truyền hay không cần được điều tra thêm. Nghiên cứu trong tương lai cũng nên giải quyết sự liên quan đối với những bệnh nhân bị giảm đáp ứng kháng thể sau khi tiêm chủng.

 

Nguồn: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783797?guestAccessKey=43c9331d-37df-4334-8826-64a81b2aecb7&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_term=mostread&utm_content=olf-widget_09022021

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top