✴️ Thuốc chống trầm cảm nhóm ức chế tái hấp thu Serotonin chọn lọc làm giảm tỷ vong do Covid-19

Nội dung

Sử dụng các thuốc chống trầm cảm nhóm Ức chế tái hấp thu Serotonin chọn lọc (SSRI) có liên quan đến việc giảm nồng độ các cytokines gây viêm trong COVID-19. Các cytokines này làm bệnh COVID-19 nặng lên. Đã có nhiều nghiên cứu báo cáo thuốc SSRI, mà cụ thể là Fluoxetine và Fluvoxamine giúp làm giảm tử vong ở các bệnh nhân COVID-19, tuy nhiên các nghiên cứu này có hạn chế là cở mẫu nhỏ.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên JAMA Network Open khá uy tín đã cung cấp thêm bằng chứng rằng các thuốc SSRI có thể liên quan đến việc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19 được phản ánh qua việc giảm nguy cơ tử vong tương đối (RR).

Tác giả nghiên cứu Tomiko Oskotsky, MD, Đại học California, San Francisco, California và cộng sự đã báo cáo: "Chúng tôi đã quan sát thấy một mức giảm nhỏ tỷ lệ tử vong 8% có ý nghĩa thống kê ở những bệnh nhân COVID-19 có sử dụng SSRI khi so sánh với những bệnh nhân đối chứng. Phân tích dưới nhóm của chúng tôi cho thấy tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân được điều trị bằng fluoxetine giảm có ý nghĩa thống kê 28% và 26% ở bệnh nhân được điều trị bằng fluoxetine hoặc fluvoxamine."

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của 83.584 bệnh nhân được chẩn đoán với COVID-19 từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020, với thời gian theo dõi là 8 tháng tại 87 trung tâm chăm sóc sức khỏe trên toàn Mỹ. Bệnh nhân có COVID-19 và có dùng thuốc SSRI ít nhất một lần trong khoảng thời gian 10 ngày trước và 7 ngày sau chẩn đoán COVID-19 đầu tiên được ghi nhận của họ được so sánh với những bệnh nhân nhóm chứng có COVID-19 và không dùng SSRI.

Tổng số 3.401 bệnh nhân COVID-19 trưởng thành có dùng SSRI (tuổi trung bình, 63,8 tuổi; 59,8% là phụ nữ), với 470 người chỉ nhận fluoxetine, 481 người dùng fluoxetine hoặc fluvoxamine và 2.898 người nhận SSRI khác trong một khung thời gian xác định. 80.183 bệnh nhân còn lại không có dùng SSRI được đưa vào làm bệnh nhân nhóm đối chứng.

Khi so sánh với những bệnh nhân nhóm chứng, RR của tỷ lệ tử vong đã giảm ở những bệnh nhân được chỉ định bất kỳ SSRI nào (14,6% [497 / 3401] so với 16,6% [1130 / 6802]; RR = 0,92 [khoảng tin cậy 95% (CI), 0,85-0,99 ]; P = 0,03); fluoxetine (9,8% [46 / 470] so với 13,3% [937 / 7050]; RR = 0,72 [95% CI, 0,54-0,97]; P = 0,03); và fluoxetine hoặc fluvoxamine (10,0% [48 / 481] so với 13,3% [956 /7215]; RR = 0,74 [95% CI, 0,55-0,99]; P = 0,04).

Tuy nhiên, mối liên quan giữa việc nhận bất kỳ SSRI nào không phải là fluoxetine hoặc fluvoxamine và nguy cơ tử vong thì không có ý nghĩa thống kê (15,4% [447 / 2898] so với 17,0% [1474 / 8694]; RR = 0,92 [95% CI, 0,84-1,00 ]; P = 0,06).

Theo các tác giả, nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng SSRI có thể làm giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19, mặc dù có thể có các biến số gây nhiễu không được thống kê. Cần nghiên cứu thêm và làm thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để làm sáng tỏ tác dụng của SSRI nói chung, hoặc cụ thể hơn là fluoxetine và fluvoxamine đối với mức độ nghiêm trọng của bệnh COVID-19.

 

Xem toàn bộ tài liệu gốc TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top