✴️ Triệu chứng về mắt khi nhiễm Covid

Nội dung

Theo nghiên cứu mới được công bố trên BMJ Open Ophthalmology, triệu chứng thực thể về mắt quan trọng nhất mà những người bị bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) gặp phải là đau nhức mắt.



Để hiểu rõ hơn về các triệu chứng mắt nào được báo cáo thường xuyên nhất, các triệu chứng này so với các triệu chứng COVID-19 khác như thế nào và chúng kéo dài bao lâu, các nhà nghiên cứu đã phát triển và phổ biến một bảng câu hỏi trực tuyến.


Phần lớn các câu hỏi được lấy từ Chỉ số bệnh bề mặt mắt (OSDI) và Bảng câu hỏi đánh giá mắt Salisbury (SEEQ) đã được sử dụng trong các nghiên cứu COVID-19 khác.

Dữ liệu thống kê
Các triệu chứng COVID-19 được báo cáo nhiều nhất là:

  • ho khan (66%),
  • sốt (76%),
  • mệt mỏi (90%)
  • và mất khứu giác / vị giác (70%).


3 triệu chứng mắt thường gặp nhất là:

  • sợ ánh sáng (18%)
  • đau nhức mắt (16%)
  • và ngứa mắt (17%).

 

Tần suất đau nhức mắt cao hơn đáng kể (P = 0,002) trong trạng thái COVID-19 (16%) so với trạng thái trước COVID-19 (5%).


81% người tham gia báo cáo đã trải qua các triệu chứng ở mắt trong vòng 2 tuần sau các triệu chứng COVID-19 khác, và 80% cho biết chúng kéo dài dưới 2 tuần.


Không có sự khác biệt đáng kể về thời gian xuất hiện các triệu chứng ở mắt và các triệu chứng khác của COVID-19 (P = 0.147)

Không có ảnh hưởng đáng kể giữa các nhóm tuổi khác nhau đối với các triệu chứng ở mắt (P <0,05), hoặc sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ (P> 0,05)

Nguồn: https://www.ajmc.com/

return to top