KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN THUỐC CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Nội dung

ĐẶT VẤN ĐỀ

Vai trò của dược sĩ trong việc tư vấn thuốc cho bệnh nhân để nâng cao hiệu quả, an toàn trong sử dụng thuốc ngày càng được ghi nhận. Tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho bệnh nhân là trách nhiệm của dược sĩ lâm sàng tại các cơ sở khám chữa bệnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, dược sĩ không chỉ cần có năng lực chuyên môn mà khi cần nắm bắt nhu cầu và kiến thức sẵn có của bệnh nhân để đưa ra nội dung tư vấn hợp lý. Ngày nay bệnh nhân dễ dàng tiếp cận thông tin thuốc qua các phương tiện truyền thông, sách báo, mạng xã hội hay từ những người bệnh khác. Đôi khi chính sự thu nhận những kiến thức sai lệch về bệnh và thuốc đang dùng dẫn đến thất bại trong điều trị.

Tại Việt nam, mô hình tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện bởi dược sĩ lâm sàng cho bệnh nhân chưa phổ biến. Nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong sử dụng thuốc cho bệnh nhân, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã bắt đầu triển khai phòng tư vấn sử dụng thuốc bởi dược sĩ lâm sàng cho bệnh nhân ngoại trú từ tháng 4/2019. Nghiên cứu này với mục tiêu: Khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc và các yếu tố liên quan của bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

KẾT LUẬN

Khoảng 1/3 bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện có nhu cầu được tư vấn sử dụng thuốc bởi dược sĩ (34,0%). Không có mối liên quan giữa tuổi, giới, trình độ học vấn hay thời gian điều trị bệnh.

    TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Okumura LM, Rotta I, Correr CJ (2014). Assessment of pharmacist-led patient counseling in randomized controlled trials: a systematic review. Int J Clin Pharm, 36(5):882-91.
  2. Bộ Y tế (2012). Thông tư 31/2012/TT-BYT về Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.
  3. Schommer JC (1997). Patients’expextations and knowledge of patient counseling services that are available from pharmacists. American journal of pharmaceutical education, 61:402-6.
  4. Nguyễn Thị Thảo (2013). Khảo sát nhu cầu tư vấn của bệnh nhân và thực trạng tư vấn sử dụng thuốc tại phòng cấp phát thuốc bảo hiểm y tế Bệnh viện Bạch Mai. Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ Đại học Dược Hà Nội.
  5. Bùi Sơn Nhật, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Ơn, Dương Thị Ly Hương, Lê Anh Tuấn (2015). Bước đầu khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của bệnh nhân tại bệnh viện E Trung ương. Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Khoa Y Dược lần II. Hà Nội.
  6. Carrillo JA, Benitez J (2000). Clinically significant pharmacokinetic interactions between dietary caffeine and medications. Clin Pharmacokinet, 39(2):127-53.

 

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top