KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ VỀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2019

Nội dung

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong cơ chế tự chủ như hiện nay, người bệnh đang đóng vai trò quan trọng đối với nguồn thu của Bệnh viện. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trọng tâm, trên cơ sở mọi hoạt động của bệnh viện đều mang lại hiệu quả điều trị cao, sự tiện nghi, nhanh chóng, thoải mái và làm hài lòng người bệnh.

Thời gian qua, bệnh viện đã có nhiều giải pháp cải tiến các quy trình trong hoạt động khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú nói chung và khám bệnh theo yêu cầu nói riêng, nhằm đáp ứng những mong đợi của người bệnh về các dịch vụ y tế mà Bệnh viện cung cấp để tăng sự hài lòng của người bệnh .Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe phục vụ người bệnh.

Chất lượng chăm sóc sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn tốt, điều kiện cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại mà còn phụ thuộc vào tính hợp lý của quy trình , thủ  tục đơn giản, nhanh gọn…cũng như tinh thần thái độ của nhân viên y tế tôn trọng, vui vẻ, cởi mở, thân thiện cảm thông, nhiệt tình.

Tại Bệnh viện, đã có rất nhiều khảo sát về sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú mà Bệnh viện đã thực hiện theo bộ câu hỏi riêng cũng như khảo sát định kỳ hàng quý theo bộ câu hỏi của Bộ Y tế, tuy nhiên chưa có khảo sát hay nghiên cứu nào tại Bệnh viện chỉ ra xem người bệnh đã thực sự hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của bệnh viện hay chưa. Do đó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học : “Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú về dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2019.”

KẾT LUẬN

Qua kết quả nghiên cứu và bàn luận  chúng tôi rút ra kết luận như sau:

Điểm hài lòng trung bình của các yếu tố tương đối thấp <4. Đánh giá theo từng yếu tố thì tỷ lệ hài lòng với cơ sở vật chất, môi trường là thấp nhất 11,3% tiếp đến là kết quả chăm sóc sức khỏe là 15,6% và yếu tố giao tiếp tương tác với nhân viên y tế là 18,9%; thời gian tiếp cận dịch vụ chăm sóc là 21,9%. Giao tiếp tương tác với bác sĩ  là 30,9%,  tỷ lệ hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh nói chung là 35,6%; tỷ lệ hài lòng với quy trình chăm sóc sức khỏe là 40,2%. Mặc dầu tỷ lệ hài lòng qua các yếu tố chưa cao nhưng người bệnh vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ CSSK là 97,7%, sẵn sàng giới thiệu người khác là 97,3%.

Cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ, do đó có thể chưa phát hiện được đầy đủ các mối liên quan đến chất lượng chăm sóc sức khỏe của Bệnh viện. Cần tiếp tục có những nghiên cứu quy mô hơn để đánh giá đầy đủ sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu tại Bệnh viện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Nguyễn Mỹ Linh (2017), " Khảo sát sự hài lòng người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2017". Hội nghị Khoa học thường niên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lần thứ XV,pp 118.

2. Chu Thị Ngọc Thư (2012),"Khảo sát sự hài lòng người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại phòng khám gia đình Hà Nội năm 2011".Đại Học Thăng Long 2012, pp. 14.

3.  Nguyễn Đức Thành (2006),"Nghiên cứu về sự hài lòng người bệnh nội trú tại Bệnh viện Hòa Bình".Đại Học Y Tế Công Cộng, pp. 13.

Chia sẻ trên Zalo
return to top