THỰC TRẠNG CÔNG TÁC AN TOÀN TRUYỀN MÁU LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Nội dung

ĐẶT VẤN ĐỀ

       Máu là một huyết phẩm rất quý và chưa có một dược phẩm nào có thể thay thế được trong việc cứu sống cho người bệnh thiếu hụt các thành phần của máu. Áp dụng truyền máu để chữa trị đã được các nhà khoa học trên thế giới áp dụng từ rất lâu. Ngày nay, máu và các chế phẩm từ máu được sử dụng ngày càng nhiều trong công tác điều trị tại các bệnh viện nói chung và bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương nói riêng. Việc chỉ định đúng, lựa chọn chế phẩm máu chính xác và phù hợp nhóm máu là vô cùng quan trọng để tránh các tai biến truyền máu có thể vô cùng nghiêm trọng.

An toàn truyền máu là một quy trình khép kín gồm nhiều giai đoạn từ tuyển chọn người hiến máu, khám lâm sàng, làm các xét nghiệm sàng lọc, thu thập máu, sản xuất các chế phẩm máu, lưu trữ, phân phối máu... đến chỉ định truyền máu và thực hành truyền máu trên lâm sàng. Trong đó, giai đoạn truyền máu lâm sàng rất quan trọng và phải được tuân thủ một cách tuyệt đối. Hiện tại, quy trình cấp phát và truyền máu tại BV Nguyễn Tri Phương được ban hành bởi Hội đồng truyền máu ban hành ngày 01/12/2017 của bệnh viện và tuân thủ chặt chẽ Thông tư 26/2013/TT-BYT ban hành ngày 16/09/2013 hướng dẫn về Hoạt động truyền máu. Tuy nhiên, ngoài giai đoạn lựa chọn túi chế phẩm máu phù hợp ở Ngân hàng máu, việc đảm bảo an toàn cho một cuộc truyền máu phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức và sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiến hành của các bác sỹ và điều dưỡng lâm sàng. 

Việc đánh giá chất lượng của sự tuân thủ các quy trình về truyền máu ở giai đoạn từ lúc Ngân hàng máu, Khoa Xét nghiệm tiếp nhận chỉ định truyền máu cho đến khi điều dưỡng truyền chế phẩm máu cho người bệnh là cơ sở để Hội đồng Truyền máu của BV tiến hành các chính sách cải tiến giúp tăng tính an toàn của một cuộc truyền máu và đảm bảo an toàn cho người bệnh khỏi đa phần các tai biến do truyền máu. Chính vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành với hai mục tiêu: Khảo sát kiến thức về an toàn truyền máu; và Đánh giá sự tuân thủ qui trình truyền máu của bác sỹ và điều dưỡng các khoa lâm sàng có truyền máu bệnh tại BV Nguyễn Tri Phương.

KẾT LUẬN

Bác sỹ và điều dưỡng tại các khoa lâm sàng có truyền máu tại BV Nguyễn Tri Phương có kiến thức về an toàn truyền máu ở mức độ trung bình và thấp. Tỷ lệ tuân thủ tốt bộ qui trình truyền máu hiện hành ở BV là 69%, đạt mức trung bình. BV cần đẩy mạnh công tác tập huấn và giám sát tuân thủ an toàn truyền máu cho các cán bộ lâm sàng.

Tài liệu tham khảo

  1. Quy trình cấp phát máu, chế phẩm máu BV Nguyễn Tri Phương, phiên bản 1.0, ban hành ngày 01/12/2017.
  2. Quy trình xét nghiệm hòa hợp miễn dịch truyền máu BV Nguyễn Tri Phương, phiên bản 1.0, ban hành ngày 01/12/2017.
  3. Quy trình nhận, vận chuyển và bảo quản máu, chế phẩm máu BV Nguyễn Tri Phương, phiên bản 1.0, ban hành ngày 01/12/2017.
  4. Thông tư 26/2013/TT- BYT về Hướng dẫn hoạt động truyền máu.

 

Chia sẻ trên Zalo
return to top