XÁC NHẬN CÁC GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CỦA BỘ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN VIRUS SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỂN TRI PHƯƠNG

Nội dung

CNXN. Nguyễn Thị Hương1, CNXN. Nguyễn Ước Nguyện1,2,

CNXN. Lương Trần Thanh Duy1, CNXN. Hồ Viết Công1

1 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

         2Bộ môn Hóa sinh- Sinh học phân tử y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch                                                                                                                                                                              

ĐẶT VẤN ĐỀ

     Hiện nay, xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dựa vào nguyên lý sắc ký miễn dịch đang được triển khai rộng rãi, cho phép phát hiện nhanh kháng nguyên đặc hiệu của virus
SARS-CoV-2
. Với ưu điểm (i) dễ thực hiện, (ii) không đòi hỏi cơ sở vật chất đặc biệt, (iii) chi phí rẻ, (iv) dễ thực hiện tại cộng đồng, (v) thời gian trả kết quả nhanh. Tuy nhiên, phương pháp này có những khuyết điểm cố hữu, đặc biệt tỉ lệ âm tính giả cao trong trường hợp tải lượng virus trong mẫu bệnh phẩm thấp trong giai đoạn sớm của bệnh.

Sau thời gian triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhóm nghiên cứu quan sát thấy kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 bằng bộ sinh phẩm Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasopharyngeal) (Abbott Diagnostics, Hàn Quốc) có sự giống nhau với kết quả xét nghiệm chẩn đoán
SARS-CoV-2 bằng phương pháp
Real time RT-PCR(cùng cho kết quả dương tính) khi khoảng giá trị Ct của gen sàng lọc (gen E) nhỏ 25.Tuy nhiên, đối với kết quả Real time PCR có giá trị Ct > 25, độ tương hợp với kết quả xét nghiệm nhanh là không cao. Nghiên cứu của Andrea Alemany và các cộng sự (2020) cũng chỉ ra rằng độ nhạy lên đến 98,2% với khoảng giá trị Ct nhỏ hơn 25 và giảm còn 94,2% đối với khoảng giá trị Ct nhỏ hơn 30. Sự không tương hợp này đã gây khó khăn trong việc lí giải kết quả cho các cán bộ lâm sàng.Vì thế việc xác nhận lại các giá trị lâm sàng của xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 khi triển khai thực tế là hết sức cần thiết.

KẾT LUẬN

Khi so sánh với kết quả bằng kỹ thuật Real time RT-PCR, sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Panbio Covid-19 triển khai tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có độ nhạy chung và độ đặc hiệu đạt yêu cầu của Bộ Y Tế đưa ra. Khi xét riêng trong từng mức Ct gen sàng lọc (gen E), độ nhạy tỷ lệ nghịch với giá trị Ct. Quan sát này góp phần nâng cao nhận thức chung về giá trị sàng lọc của test nhanh kháng nguyên Covid-19 và xây dựng chiến lực sử dụng test nhanh này một cách hiệu quả hơn tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Dinnes, J., et al., Rapid, point‐of‐care antigen and molecular‐based tests for diagnosis of SARS‐CoV‐2 infection. 2021(3).

2.  Ciotti, M., et al., Performance of a rapid antigen test in the diagnosis of SARS‐CoV‐2 infection. 2021. 93(5): p. 2988-2991.

3.  Alemany, A., et al., Analytical and clinical performance of the panbio COVID-19 antigen-detecting rapid diagnostic test. 2021.

4.  Jones, S., S. Carley, and M.J.E.m.j.E. Harrison, An introduction to power and sample size estimation. 2003. 20(5): p. 453.

5.  Gremmels, H., et al., Real-life validation of the Panbio™ COVID-19 antigen rapid test (Abbott) in community-dwelling subjects with symptoms of potential SARS-CoV-2 infection. 2021. 31: p. 100677.

6.  Merino, P., et al., Multicenter evaluation of the Panbio™ COVID-19 rapid antigen-detection test for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. 2021. 27(5): p. 758-761.

7.  Linares, M., et al., Panbio antigen rapid test is reliable to diagnose SARS-CoV-2 infection in the first 7 days after the onset of symptoms. 2020. 133: p. 104659.

8.  Bulilete, O., et al., Panbio™ rapid antigen test for SARS-CoV-2 has acceptable accuracy in symptomatic patients in primary health care. 2021. 82(3): p. 391-398.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

https://bvnguyentriphuong.com.vn/uploads/images/icon%20chung/facebook-icon.png  facebook.com/BVNTP

https://bvnguyentriphuong.com.vn/uploads/images/icon%20chung/YouTube-icon.png  youtube.com/bvntp

return to top