✴️ Phác đồ chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn (BYT, 2022)

Nội dung

CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

 

CHỦ BIÊN
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê


ĐỒNG CHỦ BIÊN
GS.TS. Nguyễn Lân Việt
PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng


THAM GIA BIÊN SOẠN VÀ THẨM ĐỊNH
GS.TS. Trương Quang Bình
PGS.TS. Hồ Thượng Dũng
ThS. Văn Đức Hạnh
BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền
PGS.TS. Châu Ngọc Hoa
TS. Nguyễn Thị Thu Hoài
PGS.TS. Đỗ Quang Huân
PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
PGS.TS. Trần Văn Huy
TS. Nguyễn Trọng Khoa
GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc
ThS. Trương Lê Vân Ngọc
TS. Phan Đình Phong
GS.TS. Đặng Vạn Phước
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang
GS.TS. Nguyễn Lân Việt
GS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

 

Phác đồ chẩn đoán và điều trị suy tim cấp và mạn

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top