✴️ Phác đồ gây mê cho bệnh nhân tăng đường máu

Nội dung

1. Những nguyên nhân cơ bản :

+ Hạ đường huyết nguy hiểm hơn tăng đường huyết.

+ Nên thực hiện gây mê vào buổi sáng.

+ Đường truyền tĩnh mạch có Insulin nên dùng riêng.

 

2. Bệnh tăng đường máu không phụ thuộc Insulin (DNID):

2.1. Bệnh tăng đường máu chưa được điều trị ổn định:

Với bất kỳ loại phẫu thuật nào cũng nên chuyển qua điều trị bằng Insulin.

2.2. Bệnh tăng đường máu đã được điều trị ổn định:

a) Những phẫu thuật đơn giản:

-  Ngừng ăn khoảng 1 ngày, thời gian trước phẫu thuật.

-  Ngừng Biguanid ít nhất 48 giờ trước phẫu thuật ( Glucinan, Glucophage, Diabiphage, Stagid).

-  Có thể đổi Sulfamid hạ đường huyết tác dụng dài bằng sulfamid tác dụng ngắn.

-  Không dùng Sulfamid hạ đường huyết sáng hôm phẫu thuật.

-  Thử đường huyết trước mổ:

+ Nếu đường huyết < 1,5 g/l không điều trị

+ Nếu đường huyết > 1,5 g/l: Actrapid 3 - 5 đơn vị tĩnh mạch và theo dõi đường huyết.

-  Thời gian phẫu thuật và sau phẫu thuật:

 + Theo dõi đường huyết từ 2 – 4 giờ/lần.

 +  Ăn uống và trở về chế độ điều trị trước đó càng sớm càng tốt.

b) Những phẫu thuật phức tạp:

- Ngừng ăn khoảng 1 ngày trước phẫu thuật.

*Thời gian trước phẫu thuật:

- Ngừng Biguanid ít nhất 48 giờ .

- Ngừng Sulfamid hạ đường huyết tác dụng dài (diabiness, glucidoral) thay bằng sulfamid tác dụng ngắn (Daonil, Diamicron) cho tới đêm trước mổ

- Thử đường huyết trước mổ:

+  Nếu đường huyết < 1,5 g/l không điều trị.

+  Nếu đường huyết > 1,5 g/l: Actrapid 3 - 5 đơn vị tĩnh mạch và theo dõi đường huyết.

-  1 giờ trước mổ truyền dung dịch Glucoza 150 -200 g/24 giờ.

*Thời gian phẫu thuật:

- Theo dõi đường huyết mỗi giờ, dùng Attrapid tĩnh mạch theo sơ đồ.

* Thời gian sau phẫu thuật:

- Theo dõi đường huyết từ  2 – 4 giờ/lần và dùng Actrapid theo đường huyết.

- Sau vài ngày nếu lượng Actrapid dùng ổn định nên đổi qua tiêm dưới da ngắt quãng hoặc khi bệnh nhân tự ăn uống được  dùng 8 -10 UI trước mỗi bữa ăn

- Khi liều lượng Actrapid < 20 UI/24 giờ, theo dõi chế độ điều trị như trước phẫu thuật.

 

3. Bệnh tăng đường máu phụ thuộc Insulin :

3.1. Bệnh tăng đường máu chưa điều trị ổn định:

- Bất kỳ loại phẫu thuật nào cũng nên chuyển qua Insulin truyền tĩnh mạch với liều lượng tùy vào lượng đường huyết được thử mỗi giờ.

-  Nên truyền Glucose 10%. Tổng cộng 150 – 200g/ 24 giờ.

3.2.      Bệnh đái đường đã diều trị ổn định:

-  Những phẫu thuật đơn giản

- Thời gian trước phẫu thuật: Không thay đổi cách điều trị cũng như không tiêm Insulin vào sáng hôm mổ nhưng phải theo dõi đường huyết 2 – 4 giờ/ lần.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top