Khai báo y tế tại BV theo phần mềm mới

Nội dung

1. Quét QR code

2. Theo đường link: click tại đây (hoặc chép vào trình duyệt https://bitly.com.vn/ixbm6q)

3. Bằng công cụ tích hợp sẵn: mục khai báo y tế ở banner lề bên phải của trang web

4. Thực hiện tại BV:

  • Ki ốt khai báo y tế tại cổng cấp cứu
  • Quét QR tại: Cổng số 1, số 5, Cấp cứu, Khu E, nhà tang lễ
return to top