✴️Những kênh hỗ trợ về vấn đề Covid tại Tp.HCM

Nội dung

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố thực hiện

Tổng hợp - Đồ họa: Minh Sang, Phúc Minh, Bích Trân, Ngọc Giàu - ĐHYD TP.HCM

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top