Thông báo về việc tăng cường kiểm soát vấn đề ra vào BV

Nội dung

A. TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KHAI BÁO Y TẾ: đóng mộc khai báo ở cổng kiểm soát

* BV sẽ tiến hành khóa cổng 5 (vào khu G,H) trong thời gian tăng cường phòng chống dịch

 

B. KHÁM CHỮA BỆNH: đóng mộc khai báo ở khu vực quy định

1. Tất cả các cá nhân đã hoàn thành đăng ký khám bệnh sẽ được đóng dấu khám bệnh. Chỉ đăng ký khám bệnh tại 02 điểm là khu khám bệnh bảo hiểm y tế (tầng trệt khu A) và khu khám bệnh dịch vụ (lầu 1 khu A).

2. Với các khách hàng sử dụng thẻ thông minh sẽ được đóng dấu từ khu vực lấy số thứ tự (trình thẻ và CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

* Thân nhân không đưa bệnh nhân khám bệnh đi thẳng lên khoa khám khi chưa hoàn thành đăng ký. Cả thân nhân và bệnh nhân đều cần đóng mộc kiểm soát. Mỗi bệnh nhân chỉ có 01 thân nhân đưa đi khám bệnh. 

* Tất cả các trường hợp không có mộc khai báo y tế sẽ được mời ra khỏi bệnh viện

 

Nhân viên y tế sẽ tiến hành mời tất cả các trường hợp sau ra khỏi khu vực điều trị nội trú:

- Không có thẻ nuôi bệnh

- Có mộc khám bệnh nhưng lại vào khu vực điều trị nội trú

 

Nhân viên y tế sẽ mời ra khỏi khu vực khoa nếu:

- Không có mộc khám bệnh

- Không xuất trình được lý do liên hệ công tác tại khoa

 

Dịch Covid ngày thêm phức tạp tại Tp.HCM với những ổ lây mới, BV kính đề nghị sự chấp hành nghiêm túc các hoạt động phòng chống dịch Covid-19!

return to top