Giới thiệu về phòng Quản lý chất lượng - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (2014-2023)

Nội dung

Lịch sử:

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện, ngày 20 tháng 10 năm 2014, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ký Quyết định 1248/QĐ-NTP về việc Thành lập Phòng Quản lý chất lượng.

 

Chức năng – nhiệm vụ:

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị quan trọng trong việc giúp duy trì và nâng cao các bậc thang chất lượng của Bệnh viện, trong đó bao gồm:

 • Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế hoặc đã được Hội đồng Khoa học công nghệ của BV phê duyệt.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Bên cạnh đó, theo thời gian, phòng cũng được phân công các nhiệm vụ:

 • Từ năm 2018: Quản lý trực tiếp "Tổ đối ngoại" và tham gia thường trực điều hành "Ban truyền thông của Bệnh viện.
 • Từ năm 2020: Quản lý chứng chỉ hành nghề nhân viên bệnh viện.
 • Từ năm 2021: Phối hợp cùng Ban đào tạo quản lý Lớp thực hành 18 tháng lấy Chứng chỉ hành nghề đa khoa cho đối tượng bác sĩ dựa trên “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa” công bố theo Quyết định số 1854/QĐ-BYT của Bộ Y Tế.

 

Một số thành quả và hình ảnh hoạt động chất lượng:

Hình 1: TS.BS Lê Cao Phương Duy - Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc buổi tập huấn An toàn phẫu thuật tháng 10/2023

Hình 2: Ông Nguyễn Bá Trọng - Phó phòng QLCL tập huấn báo cáo sự cố y khoa

 

Định hướng phát triển:

 • Cải thiện điểm chất lượng bệnh viện hằng năm, tiếp cận trên 4.0.
 • Duy trì triển khai các hoạt động chất lượng đảm bảo thực chất phù hợp với tình hình thực tế của Bệnh viện.
 • Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động lập kế hoạch cải tiến chất lượng, đề án cải tiến, quy định, quy trình quản lý đơn vị, tự kiểm tra, giám sát, báo cáo về lĩnh vực quản lý chất lượng.

 

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

BS CK2 Nguyễn Trung Thành

BS CK2 Lương Công Minh

 

return to top