Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Nội dung

Mẫu Giấy xác nhân chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được dùng để xác nhận số ngày nghỉ việc của người lao động để chăm con ốm hoặc để điều trị ngoại trú do ốm đau, thai sản, làm căn cứ tính trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

                                                                                        

return to top