TIẾP CẬN & ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG KHÍ PHẾ QUẢN SAU ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN

Nội dung

 

Xem toàn bộ tài liệu tại đây

 

Biên dịch: Ths. Bs Hồ Hoàng Kim - BV Nguyễn Tri Phương

return to top