Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5)

Nội dung

 

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024:

  • Thời gian nghỉ lễ: 01 ngày – Thứ Năm ngày 18/04/2024.
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ Sáu ngày 19/4/2024.

 

Lịch nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2024:

  • Thời gian nghỉ lễ: 05 ngày – Thứ Bảy ngày 27/04/2024 đến hết Thứ Tư ngày 01/05/2024.
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ Năm ngày 02/5/2024.
  • Thời gian làm bù: thứ 7 ngày 04/5/2024

 

Trong thời gian nghỉ Lễ, hoạt động khám chữa bệnh cấp cứu và nội trú duy trì bình thường 24/7.

* Ngày thứ 7 (27/4/2024) BV vẫn duy trì hoạt động khám ngoài giờ.

 

Kính báo./.

return to top