bệnh viện nguyễn tri phương

Thông Tin Đấu Thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
10 Tháng 07, 2020
Gói thầu đấu giá "Cung cấp dịch vụ giữ xe 02 bánh tại bãi xe Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"
Đọc thêm