Thông báo hồ sơ mời chào giá các mặt hàng hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, hóa chất sát khuẩn và các vật tư y tế

Nội dung

Thông báo hồ sơ mời chào giá các mặt hàng hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, hóa chất sát khuẩn và các vật tư y tế - Bản Full tải về tại đây

 

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ HÓA CHẤT SÁT KHUẨN VÀ CÁC VẬT TƯ Y TẾ - Tải về tại đây

 

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM - Tải về tại đây

 

MAU BAO GIA HOA CHAT SAT KHUAN, VAT TU Y TE - Tải về tại đây

 

MAU BAO GIA HOA CHAT XET NGHIEM, SINH PHAM - Tải về tại đây

return to top