Thông báo mời thầu "vv bán hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 4) của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo mời thầu "vv bán hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 4) của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương" tài file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top