THÔNG BÁO MỜI THẦU "VV BÁN HỒ SƠ YÊU CẦU CHO GÓI THẦU MUA SẮM TRỰC TIẾP VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO - HÓA CHẤT - Y DỤNG CỤ THEO KQĐT BỆNH VIỆN NGUYÊN TRI PHƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN KHÁC LẦN 2 NĂM 2020"

Nội dung

DOWNLOAD

THÔNG BÁO MỜI THẦU "VV BÁN HỒ SƠ YÊU CẦU CHO GÓI THẦU MUA SẮM TRỰC TIẾP VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO - HÓA CHẤT - Y DỤNG CỤ THEO KQĐT BỆNH VIỆN NGUYÊN TRI PHƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN KHÁC LẦN 2 NĂM 2020" TẢI FILE TẠI ĐÂY

Chia sẻ trên Zalo
return to top