Thông báo "vv mời chào giá cung cấp phụ kiện, máy ly tâm, giáp cổ"

Nội dung
STT Ký hiệu Ngày Trích yếu Loại Nơi ban hành
1   06/07/2018 Mời chào giá cung cấp phụ kiện dụng cụ phẩu thuật nội soi. . THÔNG BÁO VTTTB
2   06/07/2018 Mời chào giá cung cấp máy ly tâm. . THÔNG BÁO VTTTB
3   06/07/2018 Mời chào giá cung cấp dịch vụ cho thuê sợi dây quang 550um. THÔNG BÁO VTTTB
4   06/07/20188 Mời chào giá cung cấp giáp cổ bảo vệ tuyến giáp và bình hút dịch dùng cho máy SU 305  THÔNG BÁO VTTTB
5   09/07/2018 Mời chào giá cung cấp phụ kiện máy đo điện cơ điện não  THÔNG BÁO VTTTB
Chia sẻ trên Zalo
return to top