BV Nguyễn Tri Phương nhận hồ sơ thực tập lấy chứng chỉ hành nghề mới

Nội dung

Trong thời gian qua, Thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động giãn cách song song với bao phủ vắc xin để dần tiến đến tình trạng "bình thường mới" với tinh thần sống chung an toàn cùng Covid

 

Với những học viên tham gia thực tập, BV nhắc nhở và yêu cầu luôn thực hiện nghiêm túc:

  1. Tất cả học viên thực hiện khai báo y tế liên tục và trung thực, đeo khẩu trang, đeo bảng tên, rửa tay thường xuyên và thực hiện những phòng ngừa chuẩn tại môi trường bệnh viện. Mỗi học viên đều có cài phần mềm NCOVI và BLUEZONE trong điện thoại cá nhân.
  2. Trong quá trình thực tập tại Bệnh viện, học viên chỉ tập trung thực hành tại khoa, phòng được phân công; không tụ tập ở các hành lang và không di chuyển sang các khu vực khác trong Bệnh viện trừ khi tham gia chuyển bệnh hoặc hoạt động chuyên môn theo yêu cầu; không đi ra ngoài Bệnh viện trong giờ thực tập tại Bệnh viện.
  3. Học viên thực hiện nghiêm túc về vấn đề quyền phát ngôn trong Bệnh viện, không đăng tải trên các mạng xã hội những thông tin chưa được Bệnh viện xét duyệt về vấn đề phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện.
  4. Học viên chủ động thông báo cho Ban đào tạo biết bất cứ khi nào có triệu chứng nghi ngờ (ho, sốt, khó thở và đặc biệt đột ngột mất vị giác, mất khứu giác...) cũng như chủ động ngưng thực tập có báo cáo khi cần thiết.

 

Với những học viên trong thời gian sắp đến - có nhu cầu tham gia thực tập để lấy thời gian cấp chứng chỉ hành nghề, BV sẽ nhận hồ sơ thực tập với các yêu cầu sau:

1. Đã tiêm tối thiểu 01 mũi vắc xin ngừa Covid

2. Chấp thuận tham gia theo sự điều phối của BV nếu cần tăng cường các công tác điều trị Covid

 

Trong thời gian thực tập - BV sẽ cố gắng trong khả năng cho phép

1. Bao phủ đủ 02 mũi vắc xin ngừa Covid (nếu chưa đủ)

2. Cung cấp đầy đủ các phương tiện phòng hộ

3. Thực hiện các chế độ cần thiết bảo hộ như 01 nhân viên y tế của BV

 

Bệnh viện sẽ chính thức nhận lại hồ sơ thực tập lấy chứng chỉ hành nghề mới từ 01/10/2021

Thông báo chiêu sinh thực hành 18 tháng lấy Chứng chỉ hành nghề đa khoa đối với bác sĩ

Đào tạo cấp thời gian thực hành đối với Bác sĩ

* Đào tạo cấp thời gian thực hành đối với Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh

 

Kính báo

return to top