HỘI THẢO ĐÀO TẠO VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO BS MỚI TỐT NGHIỆP

Nội dung

Căn cứ theo nội dung hợp tác viện – trường giữa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Đại học Tân Tạo (Long An);

Căn cứ đề xuất của Giáo sư Thạch Nguyễn, Phó hiệu trưởng Đại học Tân Tạo về việc tăng cường hợp tác trong việc đào tạo các bác sĩ (BS) mới tốt nghiệp, 

BV Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo về đào tạo tay nghề cho bác sĩ mới tốt nghiệp như sau:

  • Thảo luận về chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho BS nội tổng quát

Thời gian: 4,5/9/2019 từ 15:00-16:00, hội trường A

Thành phần bệnh viện tham gia: lãnh đạo khoa, phòng toàn bệnh viện và các nhân viên y tế có tham gia đào tạo thực hành lâm sàng, BS 18 tháng (danh sách cụ thể)

Thành phần khách mời: một số các bệnh viện lân cận có quan tâm đến việc đào tạo thực hành lâm sàng cho bác sĩ mới tốt nghiệp

Chủ tọa: GS Phạm Nguyễn Vinh

Báo cáo tham luận về tình hình đào tạo thực hành lâm sàng cho BS mới ra trường chuyên ngành Nội tổng quát với mô hình kết hợp ĐH Y Dược Tp.HCM tại BV Nguyễn Tri Phương: BS Đỗ Tuấn Linh, trưởng phòng KHTH

Nội dung hướng đến: Tạo ra những đồng thuận ban đầu về phương pháp đào tạo và chất lượng đào tạo cho các bác sĩ vừa tốt nghiệp có thời gian thực hành – cấp chứng chỉ hành nghề Nội tổng quát.

  • Thảo luận về chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho BS ngoại tổng quát

Thời gian: 3,6/9/2019 từ 15:00-16:00, hội trường A

Thành phần bệnh viện tham gia: lãnh đạo khoa, phòng toàn bệnh viện và các các nhân viên y tế có tham gia đào tạo tay nghề, BS 18 tháng (danh sách cụ thể)

Chủ tọa: GS Lê Quang Nghĩa

Báo cáo tham luận về tình hình đào tạo thực hành lâm sàng cho BS mới ra trường chuyên ngành Ngoại tổng quát với mô hình kết hợp ĐH Y Dược Tp.HCM tại BV Nguyễn Tri Phương: BS Lê Đức Định Miên, phó trưởng phòng KHTH

Thành phần khách mời: một số các bệnh viện lân cận có quan tâm đến việc đào tạo tay nghề cho bác sĩ mới tốt nghiệp

Nội dung hướng đến: Tạo ra những đồng thuận ban đầu về phương pháp đào tạo và chất lượng đào tạo cho các bác sĩ vừa tốt nghiệp có thời gian thực hành – cấp chứng chỉ hành nghề Ngoại tổng quát

Tài liệu phục vụ nghiên cứu, thảo luận:

  1. Core Entrustable Professional Activities (EPAs) for Entering Residency
  2. First Aid for The USMLE Step 2 CS Clinical Skills – 6th Edition
  3. Chương trình đào tạo 18 tháng cho bác sĩ mới tốt nghiệp tại BV Nguyễn Tri Phương
  4. Các tiêu chí đào tạo lâm sàng do GS Thạch Nguyễn tuyển chọn và biên dịch

Chúng tôi rất trân trọng kính mời các đồng nghiệp có quan tâm, đến tham gia buổi hội thảo về chuyên đề trên (vào cửa tự do)./.

Chia sẻ trên Zalo
return to top