Thư cám ơn ông bà Chiến Tuyết

Nội dung

Trân trọng cám ơn ông bà Chiến Tuyết đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân Trần Bình.

return to top