Thư cảm ơn ông/bà Phùng Tô Hà

Nội dung

Trân trọng cảm ơn ông/bà Phùng Tô Hà đã hỗ trợ Quỹ hoàn cảnh khó khăn của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top