Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 12/2023

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Nhóm Đồng hành thiện nguyện

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top