BV Nguyễn Tri Phương thực hiện bổ nhiệm nhân sự trưởng phòng TCCB

Nội dung

Sau 36 năm gắn bó công tác tại BV Nguyễn Tri Phương, Bà Huỳnh Thị Thu Thảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chuẩn bị bàn giao công tác trước khi nghỉ hưu đúng theo quy định

Ngày 01/11/2021, trong buổi chào cờ đầu tháng với sự tham gia đầy đủ các các lãnh đạo khoa phòng, Bà Huỳnh Thị Thu Thảo đã có những lời cảm ơn chân thành nhất đến với mọi sự quan tâm và hỗ trợ trong thời gian công tác tại Bệnh viện

Thay thế vị trí trưởng phòng TCCB, BSCK II Chiêm Hoàng Phong đã nhận quyết định và bó hoa chúc mừng từ Ban Giám đốc Bệnh viện cùng với quyết tâm sẽ thực hiện tốt trách nhiệm và vai trò ở vị trí mới từ ngày 15/11/2021

return to top