Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2023

Nội dung

- Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 417/KH-NTP ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương về phát động phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế thành phố năm 2023; Kế hoạch số 824/KH-NTP ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện về phát động Phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Các Kế hoạch đã được triển khai đến các khoa, phòng chức năng để viên chức, người lao động theo dõi và thực hiện.

 

- Triển khai thực hiện Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2023; đăng ký mô hình, sáng kiến, công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

 

- Triển khai thực hiện Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2023, trong đó: Tập thể lớn (Bệnh viện) đăng ký Tập thể Lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố; Cờ Thi đua của Bộ Y tế; Cờ Thi đua của Chính phủ. Tập thể nhỏ (khoa, phòng) đăng ký Tập thể lao động tiên tiến: 42 tập thể; Tập thể lao động xuất sắc: 42 tập thể. Cá nhân: Lao động tiên tiến: 1.228 cá nhân đăng ký; Chiến sĩ thi đua cơ sở: 1228 cá nhân đăng ký, Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: 25 cá nhân đăng ký; Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 01 cá nhân đăng ký.

 

- Đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022, cụ thể như sau:

+ Bệnh viện ban hành Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 42 tập thể và 1.143 cá nhân.

+ Đề xuất: trình cấp trên công nhận danh hiệu thi đua và xét tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể và viên chức, người lao động thuộc Bệnh viện, cụ thể: 01 Tập thể lao động tiên tiến (Tập thể lớn - Bệnh viện); 01 Tập thể lao động xuất sắc (Tập thể lớn - Bệnh viện); 24 Tập thể lao động xuất sắc (Tập thể nhỏ - Khoa, phòng); 83 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 08 tập thể và 09 cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố; 01 tập thể - Khoa Cấp cứu đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đã được công nhận: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã được Sở Y tế ra Quyết định công nhận Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 (Tập thể lớn); được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2021, 2022); 70 cá nhân được công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022. 08 cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2021, 2022).

 

- Công tác thi đua, khen thưởng theo đợt, chuyên đề:

+ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, hướng dẫn bác sĩ thực hành; 04 Bác sĩ thực hành được Sở Y tế tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc khi tham gia chương trình thí điểm thực hành Bệnh viện đa khoa gắn với Trạm Y tế.

+ Tập thể Phòng Công tác xã hội được Sở Y tế tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2023.

+ 01 tập thể (Phòng Tổ chức cán bộ) và 03 cá nhân thuộc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được Sở Y tế tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, hướng dẫn bác sĩ thực hành.

+ Giới thiệu Bà Nguyễn Thị Lan Minh – Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023.

 

- Tháng 5 năm 2023: Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận được chứng nhận đạt chuẩn bạch kim trong điều trị đột quỵ của hội Đột Quỵ Thế Giới (WSO). Để được nhận chuẩn Bạch kim, khoa đã đạt 8 tiêu chí do WSO đề ra về điều trị tái thông mạch máu, chăm sóc và điều trị đột quỵ cấp.

 

- Công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 120 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (1903-2023):

+ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ Truyền thống nhân kỷ niệm 120 năm thành lập bệnh viện (1903-2023).

+ 05 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bệnh viện được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực trong phòng trào thi đua của Thành phố.

+ 05 cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố.

 

- Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương quyết định khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân, cụ thể như sau:

+ 06 tập thể có thành tích tốt trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào.

+ 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chuyên môn dành cho bác sĩ dưới 5 năm công tác tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương năm 2023.

+ 04 cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi tay nghề năm 2023 (đối tượng Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật y).

+ 27 cá nhân về thành tích trong phẫu thuật hồi sức thành công ca Báo động đỏ.

 

- Gương điển hình tiên tiến:

+ Đề xuất Sở Y tế: 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bệnh viện đề nghị công nhận Gương điển hình tiên tiến giai đoạn năm 2021-2023; 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị bình chọn là Gương điển hình tiên tiến quý I – năm 2023.

return to top